Szkolenia

CG Structural Consulting jako oficjalny przedstawiciel LUSAS FEA Ltd. na Polskę organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu:

  • modelowania konstrukcji metodą elementów skończonych,
  • modelowania i analizy konstrukcji w programie LUSAS.

Szkolenia przeznaczone są dla użytkowników programu LUSAS (projektantów, biur projektów) i zainteresowanych projektantów oraz studentów.

Terminy organizowanych szkoleń będą podawane sukcesywnie.