Utrata stateczności pasa górnego

Utrata stateczności pasa górnego w blachownicy stalowej. Analiza nieliniowa geometrycznie. Ostatnie klatki filmu obrazują postać utraty stateczności.